About us

הקבוצה נועדה לאנשים עם רקע טוב בתיאוריה ובעלי ניסיון בנגינה של 5 שנים לפחות. מוזמנים להצטרף גם אנשים בעלי רקע עשיר יותר.

אנחנו נפגשים בזום פעם בשבוע בשעות הערב למשך שעה וחצי. כרגע הפגישות מתקיימות בשפה העברית. בנוסף אנו מתקשרים בקבוצת ווטסאפ במשך השבוע.
הפגישות הן ללא תשלום אך ישנם שני כללים שאתם מתבקשים להסכים אליהם :

  1. כל חבר בקבוצה יעביר הרצאה מדי פעם בנושא הקרוב לליבו וקשור לפסנתר ויעביר לשאר חברי הקבוצה (יכול להיות על יצירה מסוימת, מלחין, סקירת קונצרט וכו')
  2. מחויבות להגיע למפגשים בצורה סדירה (משתתפים שלא יגיעו למפגשים יוצאו מהקבוצה)

אם אתם מעוניינים להצטרף, צרו קשר במייל:
israeltheory@pianomeetups.com